Урок 63. Риси модернізму у літературі. Імпресіонізм в українській літературі

Урок 63. Риси модернізму у літературі. Імпресіонізм в українській літературі.

Українська література.   10-А клас

15. 01. 2024.

Матеріали до уроку

 1. Написати конспект за поданим матеріалом.
 
Як і кожне літературне явище, у час свого виникнення імпресіонізм мав як своїх прихильників, так і противників. Ставши справді модерним явище дляукраїнської літератури, імпресіонізм приніс у письменство багато цікавих прийомів і методів. Імпресіонізм додав літературі кінця ХІХ — початку ХХстоліття художності та почуттєвості.
 

Імпресіонізм – художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

Сформувався у Франції в другій половині XIX ст., насамперед у малярстві. Визначення походить від назви картини Клода Моне «Враження. Схід сонця» («Impression. Soleil levant», 1873).

Художники прагнули передати у своїх творах безпосереднє враження від середовища, що їх оточувало, і передовсім від сучасного міста з його рухливим, імпульсивним, різноманітним життям; від пейзажу з його швидкоплинністю, мінливістю, барвистістю.

Ці враження художники втілювали в картинах, створюючи засобами живопису ілюзію світла й повітря. Вони розклали основні кольори спектра і почали писати чистим кольором, не змішуючи його на палітрі, використовуючи оптичне прийняття ока, що на певній відстані зливає окремі мазки в єдиний живописний образ.

Імпресіоністи намагалися бути максимально наближеними до того, як той чи інший предмет людина бачить у натурі – в усій складній взаємодії зі світлоповітряним середовищем. Розчинивши колір у світлі та повітрі, позбавивши предмети матеріальної форми, імпресіоністи тим самим фактично зруйнували матеріальність світу.


Наприкінці XIX ст. імпресіонізм поширився в європейському письменстві. Засновниками літературного імпресіонізму вважаються брати Ґонкури. Виявився він також у творчості Ґі де Мопассана, М. Пруста, К. Гамсуна, О. Уайльда, Р. Л. Стівенсона, А. Шніцлера, А. Чехова, І. Буніна, І. Анненського та ін.

Майже одночасно з художниками-імпресіоністами з’явилися романісти й новелісти, поети і драматурги, чия творчість базувалася на миттєвих враженнях від побаченого.

Стосовно літератури, імпресіонізм розглядається широко — як стильове явище, що виникло в останній третині 19 століття і охопило письменників різних переконань і методів; і вузько — як течія з певним методом і світовідчуванням, що тяжів до декадентства, яке склалося на рубежі ХІХ-ХХ ст.

Ознаки «імпресіоністичного стилю» — відсутність чітко заданої форми й прагнення передати предмет в уривчастих, миттєво фіксуючих кожне враження штрихах, що виявляли, однак, при огляді цілого, свою єдність і зв’язок.

Як особливий стиль імпресіонізм із його принципом цінності першого враження давав можливості вести оповідання через такі, ніби схоплені навмання, деталі, що порушували строгу погодженість оповідального плану й принцип відбору істотного, але своєю «бічною» правдою надавали розповіді надзвичайну яскравість і свіжість, а художній ідеї — несподівану розгалуженість і багатоликість.


   Визначальні риси імпресіонізму: 

 • зображується не сам предмет, а враження від нього («Бачити, відчувати, виражати — в цьому все мистецтво»,  — проголошували Едмонд і Жуль Ґонкури);
 • імпресіоністи орієнтуються на почуття, а не на розум;
 • відмова від ідеалізації: ставлячи перед собою завдання зафіксувати реальні моменти, імпресіоністи найчастіше заперечували поняття ідеалізації й ідеалу, адже ідеал відсутній в конкретній реальності;
 • часопростір ущільнюється і подрібнюється, предметом мистецької зацікавленості стає не послідовна зміна подій і явищ (фабула), не соціальний, логічно впорядкований історичний відрізок або період життя героя, а уривчасті фрагменти, відбиті у свідомості персонажа;
 • герой імпресіоністичного твору цікавий не так своєю активністю, спрямованою на перетворення зовнішнього світу, як саме «пасивною» здатністю сприймати, реагувати на зовнішні збудники, бути носієм, навіть колекціонером вражень;
 • найпоширенішим жанром імпресіонізму стає новела. Український імпресіонізм на тлі західноєвропейського мав яскравіше лірико-романтичне забарвлення, що зближувало його (а нерідко й змішувало зовсім) з неоромантизмом та символізмом.

Поетика імпресіонізму відбилася у творчості М. Коцюбинського, B. Стефаника, М. Черемшини, частково
О. Кобилянської, а також Г. Михайличенка, М. Хвильового, Є. Плужника та ін.

2. Переглянути відео й скласти  2 тести.

Перейдіть за посиланням, перегляньте презентацію на тему “Імпресіонізм”: https://naurok.com.ua/prezentaciya-impresionizm—odna-iz-klyuchovih-techiy-modernizmu-183771.html

Домашнє завдання.

Написати конспект за поданим матеріалом на тему “Імпресеонізм”, скласти тести, читати підручник с. 128-130.

Джерела

 1. Борзенко О.І. Українська література (Профільний рівень): підручник для 10 класу закладів середньої освіти. Х.: Вид-во “Ранок”, 2018. – 240с.
 2. Експрес-урок. Імпресіонізм: Відео. – Режим доступу: – https://www.youtube.com/watch?v=rQpqlEmNeMI 
 3. Імпресіонізм: Зображення. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&sca_esv=598035976&tbm=isch&sxsrf=ACQVn0-M1YXV0LNDNBJy6wzz7_lv5MMsMw:1705121042160&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjV75DwxtmDAxXDOHoKHZA8ApoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=593&dpr=1.5 
 4. Отрошок О. А. Імпресіонізм – одна із ключових течій модернізму: Презентація.– Режим доступу:  https://naurok.com.ua/prezentaciya-impresionizm—odna-iz-klyuchovih-techiy-modernizmu-183771.htm

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *