Урок 108. Офіційно-діловий стиль. Написання характеристики

Урок 108. Офіційно-діловий стиль. Написання характеристики.

Українська мова. , 11-В клас

15. 04. 2021

Матеріали до уроку

  1. Вивчити поданий нижче матеріал.

Офіційно-діловий стиль — це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному і господарському житті; у ділових стосунках між державами, установами та окремими громадянами суспільства. Офіційно-діловий стиль відрізняється від інших наявністю стандартизованості, тобто використанням сталих зворотів, однотипових виразів та вживанням спеціальної офіційно-ділової термінології. Текст, складений в офіційно-діловому стилі, має бути змістовним, точним, стандартним та інформативним.

Офіційно-діловий стиль використовують при оформленні ділових паперів, але він може використовуватися як в усній, так і в письмовій формі.

Офіційно-діловий стиль української мови

Характеристика

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Основні реквізити характеристики:

1. Назва документа й прізвище, ім’я, по батькові того, кому видається характеристика.

2. Рік народження, освіта.

3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов’язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі.

4. Риси характеру особистості.

5. Призначення характеристики.

6. Дата складання.

7. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику.

Текст викладається від третьої особи.

Домашнє завдання. Вправа 329 (усно), вправа 330 (письмово) за підручником:  С. Караман. Українська мова: підр. для 11 кл. – Х.: Ранок. –  С.129-130.

Повторити ознаки офіційно-ділового стилю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *