Урок 3. Урок виразного читання пісень. Пісня «Ой під вишнею, під черешнею…»

Урок 3. Урок виразного читання пісень. Пісня «Ой під вишнею, під черешнею…».

Українська  література

Матеріал для вивчення

1. Ознайомтеся із запопонованим матеріалом.

Що таке виразне читання?

Виразне читання – це мистецтво відтворення думок, почуттів, настроїв і переживань через художні твори різних жанрів. Саме за допомогою виразного читання аудиторія дізнається про намір виконавця та ставлення до тексту, який він читає.

Навіщо діяти словом: які компетенції розвиває виразне читання

Коли ми слухаємо вправного читця чи оратора, то перед нами оживає картина, яку він малює словом. Але варто розуміти, що вміння сприймати прочитане, так само як і вміння донести до слухачів сенс твору, не виникає саме собою. Цього потрібно вчитися! Велике значення тут мають практика та наполегливість. Виразно читати – це значить «‎діяти словами», тобто впливати на слухача, робити так, аби він побачив саме те, що ви хотіли показати.

Виразне читання розвиває такі компетенції:

  1. Емоційну. Сучасному педагогу важливо розвивати емоційний інтелект учнів, показати, як можна переживати ті чи інші почуття, викликані різними діями та вчинками героїв. Використовуйте різні методи і прийоми читання та аналізу тексту. Заохочуйте дітей відкрито висловлювати власну думку, розрізняти емоції та говорити про них.
  2. Творчу. Процес читання залучає учнів до прекрасного, сприяє збагаченню образності мови. Школярі подумки малюють картини, вчаться сприймати навколишній світ через художні образи. Дізнаються про художні засоби мови: порівняння, епітети, переносне значення слів.
  3. Уміння аналізувати та бачити головне. Виразне читання вчителя є ключем для розуміння змісту твору дітьми. Воно передує детальному художньому розбору. Готуючися до виразного прочитання твору, вчитель аналізує думку автора, а потім адаптує її для розуміння учнями. А от виразне читання учня зазвичай відбувається на етапі розбору тексту – підсумовує й аналізує прочитане.

2. Прочитайте виразно пісню «Ой під вишнею, під черешнею…»

Ой під вишнею,
Під черешнею
Стояв старий з молодою,
Як із ягодою.

І просилася,
І молилася:
– Пусти мене, старий діду,
На вулицю погулять!

– Ой і сам не піду,
І тебе не пущу,
Бо ти мене, старенького,
Покинути хочеш.*

Куплю тобі хатку,
Іще сіножатку,
І ставок, і млинок,
І вишневенький садок!

– Ой не хочу хатки,
І ні сіножатки,
Ні ставка, ні млинка,
Ні вишневого садка!

Ой ти, старий дідуга,
Ізогнувся, як дуга,
А я молоденька,
Гуляти раденька!

Ой ізгиньте, пропадіте,
Всі старії кості,
Не сушіте, не крушіте
Мої молодості!

Ти в запічку: кахи-кахи,
Я з молодим: хихи-хихи.
Ой ти все спиш, а я плачу,
Тільки літа марно трачу!

3. Прослухайте виконання цієї пісні. Чи вдалося вам перевершити виконавців музичного твору? Дайте письмову відповідь: як вплинути на слухача за допомогою слова та музики.

Домашнє завдання 

  1. Опрацювати поданий матеріал (усно  та письмово).
  2. На вибір:
  • написати повний аналіз пісні «Ой під вишнею, під черешнею…»;
  • прочитати виразно або проспівати пісню «Ой під вишнею, під черешнею…», записати відео (відео можна викласти на ютуб чи в Тік-ток і надати посилання).

Записані в зошиті завдання сфотографувати, а також відео   завантажити на свою сторінку Нuman.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *