Урок 10. Складання діалогів на запропоновану тематику

Урок 10. Складання діалогів на запропоновану тематику.

Українська мова. 6  клас.

Матеріал для навчання

  1. Перегляньте відео, повторіть вивчений матеріал “Розділові знаки при прямій мові та діалозі”.

2. Прочитайте текст і визначте відому і нову для вас інформацію про діалог. Запам’ятайте нове.

  Діалог — вид мовлення (найчастіше усного), для якого характерні почергові висловлювання двох або кількох співрозмовників. У писемній формі діалогічне мовлення використовують у художніх творах як засіб відтворення мовлення та характеристики  персонажів. Усне діалогічне мовлення здійснюється за умови безпосереднього контакту співрозмовників, кожен із яких почергово то слухає/сприймає, то говорить. Тому, щоб навчитися діалогу, необхідно досконало оволодіти такими видами мовленнєвої діяльності, як аудіювання та говоріння.

     Важливими для діалогу є невербальні засоби спілкування: міміка, жести, інтонація. Усне мовлення передбачає розуміння співрозмовниками реальної ситуації спілкування, зорове сприйняття співрозмовниками одне одного (міміки, жестів), сприйняття інтонаційного оформлення мовлення.

     Зорієнтувавшись у ситуації спілкування, кожен зі співрозмовників планує своє висловлювання. Плануючи репліки, слід передовсім визначити мету спілкування, його зміст й логічно «просуватися» до досягнення цієї мети.

     Діалог — дослівно відтворена розмова між двома особами. Він складається з реплік (запитань і відповідей або повідомлень). Може супроводжуватися словами автора. Репліка (окреме висловлювання учасника діалогу) кожної особи записується з нового рядка. Перед нею ставиться тире. Якщо репліка супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.

 

ПАМ’ЯТКА

«Як вести діалог і дотримуватися вимог спілкування»

  1. Дотримуватися теми й мети спілкування.
  2. Під час спілкування не перебивати співрозмовника.
  3. Будувати репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.
  4. Слухати зацікавлено й доброзичливо.
  5. Дбати про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.
  6. Дотримуватися етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

 

3. Записати. Вставити пропущені репліки. 

1.

— Маринко, ти коли приїхала?

— У ту неділю!

— …?

2.

— Я брала участь у конкурсі. Було багато учасників, але я посіла друге місце, бо наполегливо готувалася до цього заходу.

— …?

3.

— Моя сестра вступила до університету, тепер вона — студентка.

— …?

 

 

 

Домашнє завдання

  1. Складіть та запишіть діалог відповідно до запропонованої ситуації. (1 на вибір, 6 і більше реплік).
  • Ситуація «У трамвай зайшла старенька бабуся».
  • Ситуація «Уявіть, вам пощастило взяти інтерв’ю у відомого співака, спортсмена».
  • Ситуація «А ти підготувався до уроків?».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *