Урок 15. Побутові та фантастичні казки. Народна казка «Мудра дівчина»

Урок 15. Урок виразного читання №2 прозових творів (казки).  Побутові та фантастичні казки. Народна казка «Мудра дівчина».

Українська література. 5  клас

Матеріал для вивчення

Казка – фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події. За своїм змістом і поетикою казки близько стоять до сказань, легенд, билин і баладних пісень. Вони широко використовують пісні, приказки й прислів’я, загадки й замовляння. Термін “казка” походить від слова казати (казки розказуються). За часом виникнення казки належать до найдавніших форм народної творчості. Вони дуже популярні серед усіх народів світу й відзначаються захоплюючим сюжетом.

 1. Перегляньте казку, зробіть висновок, чому вчить казка “Мудра дівчина”.

2. Прочитати казку за підручником, с. 39-44.

3. Прочитайте й запам’ятайте.

Соціально-побутові казки
Побутова казка – це історія, яка відбувається зі звичайними людьми в повсякденному житті. У них немає чудес, незвичайних героїв, дивовижних місць. Події розгортаються в умовно реальному просторі.

Герої побутових казок – звичайні люди, які вступають в конфлікти один з одним або представниками вищих станів – купцями, ханами або царями, візирами або попами. Іноді їх вороги – персоніфіковані образи Горя, Хвороби та ін. Сюжет в побутових казках розвивається через зіткнення героя зі складними життєвими обставинами – хворобою, бідністю, дурістю або жадібністю, ворожістю наділених владою людей. Найбільш популярні сюжети таких казок пов’язані з перемогою бідних, але розумних людей над жадібними і зарозумілими багатіями.

Побутові казки володіють сильним повчальним потенціалом. Вони стверджують високі морально-етичні цінності.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/oznaki-kazki

 Прослухати аудіозапис казки можна тут:

Домашнє завдання

Складіть і запишіть план до казки. За бажанням намалюйте ілюстрацію до твору.

Зробити фото виконаної роботи (як класної, так і домашньої) й завантажити на свою сторінку в Нuman.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *