Урок 1. Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство у часопросторі

Урок 1. Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство у часопросторі.

6 клас

Матеріал для вивчення

  1. Перегляньте відео, з’ясуйте, що вивчає українознавство.

2. Запишіть, що вивчає українознавство.

Українознавство – це система наукового знання про Україну, українців, українськість, що розглядаються через  досвід культурного творення і спільнотного єднання.

 Освітня дисциплліна: Комплекс знань про Україну, українців, українську культуру і мистецтво, природу і здоров’язбережувальні практики, особливості комунікування подається через такі напрямні: україноцентризм, людиноцентризм, державоцентризм.

3. Прочитайте й запам’ятайте!!!

Українська спільнота – це середовище творення і зберігання смислового потенціалу української культури (цивілізації) та усвідомлені, історично виражені часопросторові форми духовного і господарчого єднання українства; українськість (українська світоглядна та життєва сутність) – особлива практика набування й утвердження власної самости у формах культурного, спільнотного, суспільно-державного самовираження українців; українське – цивілізаційне вироблення (продукування) смислів (сенсів) українцями, часопросторові історичні форми тяглого розгортання українського культуротворчого потенціалу, мовно-словесний та уречевлений простір Українського світу, поведінковий етос українців; українство – українська етнічна множинність у світі, культурно-цивілізаційний та самозберігальний феномен української спільноти в історичних періодах, тяглістю від раннього нового до постмодерного часу, з інтегративним досвідом культуротворчого, освітнього, наукового, економічного увзаємнення у суспільствах країн проживання.

Перегляньте презентацію до уроку:  Українознавство як наука. Урок 1

Домашнє завдання.

Намалюйте малюнок, створіть колаж або кросенс на тему “Об’єкти вивчення українознаства”

Вивчіть такі поняття, як українознавство, українськість, українство, українське, українська спільнота.

Уміти пояснити, що вивчає українознавство.

Зробити фото класної й длмашньої роботи й завантажити на свою сторінку.

Джерела

  1.  Українознавство: Картинки. – Режим доступу: https://www.google.com/search?sca_esv=565412338&sxsrf=AM9HkKmzGyRBLppflXXRKBN-q5ueABi7Hw:1694717533829&q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiot-Tk4qqBAxW7gf0HHUSnCZkQ0pQJegQIDRAB&biw=1280&bih=603&dpr=1.5
  2. Українознавство – наука про Україну та українців у світі: Відео. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=xs4t7y0a2t4&t=21s

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *