Словники


Словник.net містить також словоформи (орфографічний словник) для більше ніж 260 000 слів. Словник.net може знаходити більшість слів за будь-якою їх словоформою.


Словник української мови в 4-х томах, упорядковний Борисом Грінченком і виданий у 1907-1909 роках.
Формат: PDF

        Світ слова