Програми

МОВА
 ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
 ЛІТЕРАТУРА
 лІТЕРАТУРА
ВРАСТВЛІЛ
ТВТЬАСЬЛСЬ
 Програма
Проект програми з української  мови 10 – 11 клас. Профільний рівень   
Проект програми з української літератури 10 – 11 клас. Рівень стандарту 
Програма з української мови 10 – 11 клас. Рівень стандарту
Програма з української мови 10 – 11 клас. Академічний рівень 
Програма з української літератури -5-9 класи, затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 8041-
Програма з української літератури 10 – 11 клас. Академічний рівень, рівень стандарту
Програма з української літератури 10 – 11 клас. Профільний рівень
Програма з українознавства
Програма з курсу “Юні мовознавці”