Урок 106. Речення з однорідними членами

 

Урок 106. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

5 – А клас, 5-Б клас   27. 04.2022.

Українська  мова

Матеріал для вивчення

  1. Переглянути відео, розглянути таблицю, повторити вивчений матеріал та вивчити правила про однорідні члени речення.

Зверни увагу!

Презентація "РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ. КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ."

 

Памятай!

Однорідними називаються такі члени речення, що виконують однакову синтаксичну роль, стосуються одного й того самого члена речення і поєднуються сполучниковим, безсполучниковим (інтонаційним) чи змішаним зв’язком.
Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. Вони називають поняття, схожі за смислом.
Найважливіші ознаки однорідних членів речення
Однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль (у реченні можуть бути як головними (підмети і присудки), так і другорядними (додатки, обставини, означення) членами речення). Схематично однорідні члени речення можна зобразити так: О
Приклад:
  • Хліб і сіль завжди мали стояти на столі українця (О і О).
  • Голубісиніфіолетовірожеві пасма снувались над горами (І. Цюпа) (ОООО).
  •  Над лісом і над полем чути спів жайворонка (О і О).
Однорідні члени речення поєднуються за допомогою:
  • безсполучникового зв’язку – однорідні члени поєднуються за допомогою тільки інтонації: Мама ставила на стіл тарілки, чашки, вилки, ложки.
  • сполучникового зв’язку – однорідні члени поєднуються за допомогою інтонації та сполучників: Люблю весну за спів птахів і за пробудження природи.
  • сполучникового зв’язку – однорідні члени поєднуються за допомогою сполучнткового та зв’язку: Мама ставила на стіл тарілки, чашки, вилки і ложки.

  2. Усно. Знайди речення з однорідними членами.

3. Опрацювавши поданий матеріал скласти й записати в зошит 3 речення з різними видами зв’язку. (Тема “Домашні улюбленці”).

       4. Письмово. Доповнити кожне речення однорідними членами, підкреслити всі члени речення.

Вечір був чудовий, … .

Дерева від вітру шумлять, … .

Біля школи зацвіли айстри, … .

Домашнє завдання. Вивчити поняття про однорідні члени речення та способи їх зв’язку. Виконати письмові завдання, запропоновані вище, зробити фото й завантажити на свою сторінку в Сlassroom.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *