Урок 131. Складні випадки вживання м’якого знака

Урок 131.Складні випадки вживання м’якого знака.

Українська мова

 

Матеріал для вивчення

1. Перегляньте відео та таблицю, складіть і запишіть 2 тести на основі опрацьованого матеріалу.

Правила вживання м’якого знака

М’який знак пишеться

М’який знак не пишеться

Після д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова чи складу: молодь, паморозь, тінь, біль, боротьба, спільний, більше Після букв, що позначають:

1) губні приголосні (б, п, в, м, ф): дріб, голуб, насипте, кров;

2) після шиплячих (ж, ч, ш, щ): ніч, жовч, дивишся;

3) після р: Харків, лікар, гіркий:

4) у кінці окремих іменників та вигуків після ц: палац, шприц, клац, бац

У суфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк-; -еньк-, -есеньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: міський, близький, козацький, людськість, тонесенький, малюсінький, білісінький, гарненький У буквосполученнях –ск-, -зк-, -цк-, які не є суфіксами: боязкий, дерзкий, плаский, жаский, лацкан
полученнях –ньк-, -льк– та похідних від них –ньц-, -ньч-, -льц-, -льч-: донька — доньці — доньчин, лялька — ляльці — ляльчин У сполученнях –нк-, -лк– та похідних від них –нц-, -нч-, -лц-, -лч-: матінка — матінці, сторінка — сторінці, Наталка — Наталці — Наталчин, гілка — гілці — галченя
У середині складу після м’яких приголосних перед о: сьомий, дзьоб, тьохкати Після н перед ж, ч, ш, щ та суфіксами –ств(о), -ськ(ий): менший, тонший, інший, інженер, освітянський, селянство
Після м’якого л перед наступним приголосним: сільський, їдальня, рибальство, пальці Після н, д, т перед суфіксами –ченк(о), -чук, -чишин: Федченко, безхатченко, Радчук, Іванчишин; проте після л м’який знак пишемо: Михальчук, Ковальченко
У дієсловах наказового та дійсного способу: сядь, кинь, станьте, носяться, читаються, піднімаються Після л в іменникових суфіксах –алн(о), -илн(о): держално, пужално, але в зменшених формах ьпишемо: держальце, пужальце
У словах різьбяр, тьмяний і похідних від них: тьмяніти, різьбярство Після м’яких приголосних (крім л), якщо за ними йдуть інші приголосні: вінця, свято, гордість; а також між подовженими приголосними: миттю, ллється, життя

2. Усно. Прокоментуйте правопис м’якого знака.

Вітерець, жаль, тюрма, промінчик, кров, ненька, кавказький, різкий, галченя, Гальчин, косить, кварц, кінцівка, донька, бриньчати, менший, кінчик, інший, бажань, сільський, гарнесенький, ніженька, боязкість, військо, близький, рибальство, монголка.

Зверніть увагу!

3. Письмово. Замість крапок поставте м’який знак, де це потрібно. 

Гуцул..щина, камін..чик, Гор..кий, Мирон..чук, різ..бяр, громад..с..кіс..ть, шіст..десят, промін..чик, мален..кий, волинський, жнец.., гал..ці, у мис..ці, Уман..щина, нян..чити, с..огодні, Пан.. ченко, Тетян..чик, л..отчик, Натал..ці, лял..ці, тон..ший, біл..ший, мен..ший, у спіл..ці, куз..ня, лічил..ник, вікон..ця, селян..с..кий, громадян..с..кий, повіс..т..ю.

Домашнє завдання. Опрацювати тему “Складні випадки вживання м’якого знака”. Виконати письмові завдання, подані вище, зробити фото, завантажити на свою сторінку в Нuman.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *