Як працювати над навчальним проектом

 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИБОРІ ТЕМАТИКИ ПРОЕКТУ:

–         програмовий матеріал;

–         події у світі;

–         місцеві події;

–         історія регіону, в якому живуть діти.

Організовуючи проектну діяльність , вчитель має враховувати вікові і психолого-фізіологічні особливості дітей. Разом з тим, проблема проекту, яку ми пропонуємо школяру, має бути соціально детермінованою та знайомою і цікавою для нього. Тому теми дитячих проектних робіт краще вибирати із змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей.

                                             Учителю на замітку

Отже, забезпечити мотивацію включення школярів в самостійну роботу над проектом можна за умови, коли  проблема проекту відповідає пізнавальним інтересам учнів і знаходиться в зоні їхнього найближчого розвитку.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Плануючи тематику проекту, подумайте, чи:

 • тема вибрана у відповідь на питання дітей?
 • зможуть діти досягти успіху при виконанні проекту?
 • заохочує проект творче мислення, уяву?
 • засвоять діти основні навички?
 • зможуть діти краще зрозуміти предмети, явища навколишнього світу?
 • відповідає проект спробам дітей самостійно осмислити та зрозуміти нову інформацію?

  ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ:

 1. Метою роботи над проектом є розв’язання конкретної, соціально-значущої проблеми– дослідницької, інформаційної, практичної.
 2. Виконання роботи завжди починається з проектування, планування самого проекту.
 3. Обов’язкова умова кожного проекту – дослідницька робота, яка полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється учасникам проектної групи.
 4. Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений учасниками проектної групи в ході вирішення поставленої проблеми.
 5. Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту.

                                                 

 

Учителю на замітку

Таким чином, проект – це „п’ять П”: проблема – планування – пошук інформації – продукт – презентація. Шоста „П” проекту – це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали.

 

Етапи і зміст проектної роботи

 1. Пошуковий: визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, обговорення методів дослідження.
 2. Аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи.
 3. Практичний: виконання запланованих кроків.
 4. Презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, „захист” проекту.
 5. Контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Перш ніж планувати певний проект, дайте відповідь на три головні запитання:

ü       Які навчальні завдання ви ставите?

ü       Якими знаннями повинні оволодіти  діти?

ü       На яких уміннях ви збираєтеся концентрувати увагу?

Відповіді на ці запитання допоможуть вам визначити мету і завдання даного проекту.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РОБІТ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ:

–       групове обговорення, “мозкова атака”, “круглий стіл”;

–       самостійна робота учнів;

–       консультації з керівником проекту;

–       консультації з експертами;

–       екскурсії;

–       лабораторна робота;

–       творчий звіт, „захист” проекту.

Характерні ознаки методу проектів:

–       наявність певної значущої для учнів проблеми;

–       вихідний момент –  інтереси дітей;

–       домінування принципу  самостійності у діяльності учнів;

–       використання різноманітних форм діяльності учнів: індивідуальна, парна, групова;

–       зв’язок теорії з практикою;

–       зв’язок з реальним життям;

–       забезпечення  максимальної  пізнавальної  активності учнів;

–       розвиток творчих навичок учнів, критичного мислення, вмінь самостійно шукати інформацію;

–       використання різноманітних методів, засобів навчання;

–       здійснення  монопредметних, міжпредметних  та надпредметних зв’язків;

–       інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва;

–       створення матеріалів, які є різними за змістом і формою, але готові до застосування на практиці;

–       із об’єктів навчання учні перетворюються на суб’єктів навчання;

–       включає в себе елементи особистісно-орієнтованого навчання, педагогіки співробітництва, діяльнісного підходу у навчанні;

–       є однією із сучасних форм  особистісно   орієнтованого навчання.

                                            Учителю на замітку

Гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивні почуття, думки, спрямовані не тільки на навчання, але і на розвиток особистості учня – важлива риса проектного підходу.

Професійна позиція учителя

–       із носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної, пошукової діяльності учнів;

–       переорієнтовує свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів;

–       стає організатором пошукової, дослідницької, творчої діяльності учнів;

–       виступає у ролі організатора, консультанта, ведучого дискусії;

–       стає демократичним, рівноправним партнером учнів.

 

 

Структура діяльності учителя і учнів під час роботи

над навчальним проектом

Етапи діяльності Учні Учитель Способи організації взаємодії
1 Підготовка. Визначення теми та мети проекту Обговорення пошук інформації Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань Навчальний діалог
2 Планування Формулюють завдання, обговорюють їх Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції Навчальний діалог
3 Прийняття рішень Обирають оптимальний варіант Спостерігає, непрямо керує діяльністю Ситуація вільного вибору, дискусія
4 Збір інформації Збирають інформацію Спостерігає, непрямо керує діяльністю Ситуація вільного вибору
5 Аналіз інформації, формулювання висновків Аналізують інформацію, готують вироби Спостерігає, коригує, радить Ситуація вільного вибору, навчальний діалог
6 Захист проектів, колективний аналіз Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід Обговорює разом з дітьми Навчальний діалог

 

Джерело: http://school3dndz.dnepredu.com/uk/site/klasifikatsiya-navchalnik.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *