Урок 128. Ступені порівняння означальних прислівників

Урок 128.  Ступені порівняння означальних прислівників.

10 клас

Українська мова.

Матеріал для вивчення

1. Опрацюйте теоретичний матеріал.

Ступенi порiвняння утворюють тiльки якiсно-означальнi прислiвники на -о, -е, якi походять вiд якiсних прикметникiв. Форми утворюються, як i в прикметникiв. Вiдбуваються тi самi змiни.

Вищий ступiнь

Проста форма

основа або корiнь прислiвника + суфiкси -ш-, -iш-

холодно – холоднiше, глибоко – глибше

Складена форма

слова бiльш, менш + прислiвник у початковiй формi

бiльш холодно, менш глибоко

 

Найвищий ступiнь

Проста форма

префiкс (що-, як-) най- + прислiвник простої форми вищого ступеня

найхолоднiше, найглибше

Складена форма

слова найбiльш, найменш + прислiвник у початковiй формi

найбiльш холодно, найменш глибоко

 

ЗНО Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прислiвникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня. Наприклад: бiльш холоднiше – бiльш холодно, найменш глибше – найменш глибоко.

Основа прислiвника може зазнавати змiн за творення простої форми вищого ступеня порiвняння з суфiксом -ш-:

 • Суфiкси -к-, -ок-, -ен- випадають: широко – ширше

 • г, ж, з + ш = жч: вузько–вужче

 • с + ш = щ(шч): високо–вище. Винятки: легко – легше, довго – довше.

  2. перегляньте відеоматеріал до уроку.

  3. Опрацюйте теоретичний матеріал на сторінці 200.

  4. Письмово. Вправа 573, 575.

  Домашнє завдання.

  Вивчити правила,  стор. 200, вправа 575, 578  (письмово).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *