Урок 115. Лексика й фразеологія

Урок 115. Лексика й фразеологія.

Українська мова.   6 клас

 

Матеріал до уроку

Повторіть!

Фразеологiя — роздiл науки про мову, який вивчає лексичне значення, вживання i походження фразеологiзмiв.

Фразеологiзм — стiйке поєднання слiв, яке виступає в мовi як неподiльний за значенням вислiв (дорiвнює одному слову за значенням).

Наприклад: нi за цапову душу — даремно; обiтована земля — заповiтна мета, мрiя; пекти ракiв — червонiти.

Значення фразеологiзму зазвичай не спiвпадає iз значенням слiв, що входять до його складу.

Правильним тлумаченням фразеологізму «пекти раків» є червоніти.

Джерела походження фразеологізмів
 1. Народна мова та усна народна творчiсть: заварити кашу – брехати, дати гарбуза – вiдмовити, пасти заднiх – вiдставати.

 2. Антична мiфологiя: дамоклiв меч – нависла загроза, ахiллесова

  п’ята – вразливе мiсце, сiзiфова праця – даремна i важка праця,

  троянський кiнь – прихована загроза</i>.

 3. Бiблiйнi вислови: альфа i омега – початок i кiнець, вавилонське стовпотворiння – велелюдне мiсце.

  Близькими до фразеологiзмiв є прислiв’я, приказки.

  Прислiв’я — це народний вислiв повчального змiсту, що виражений реченням. Вiн формулює життєву закономiрнiсть або передає узагальнений суспiльний досвiд.

  Наприклад: вiк живи, вiк учись.

   Приказка — це стiйкий образний вислiв, який вiдзначається лаконiчною будовою. Вiн не формулює певної закономiрностi чи правила, не має повчального змiсту.

  Наприклад: не мала баба клопоту, купила порося.

  2. Вправа 4, сторінка 207, параграф 105  (письмово). 

  Письмово. Виписати із запопонованого відео 2 фразеологізми про навчання, 2 з числівниками, пояснити їхнє значення, скласти й записати з ними речення.

  Домашнє завдання.

  Повторити матеріал з  теми «Лексика й фразеологія»,

  Вправа 6, сторінка 207, параграф 105  (усно). 

  Вправа 5, сторінка 207, параграф 105  (письмово). 

  Підготувати усне повідомлення на тему “Роль фразеологізмів у мовленні”.

  Джерела

  1. Авраменко О.,Тищенко З. Українська мова: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Грамота, 2023, – 226 с. 
  2. Фразеологізми з числівниками: Відео. – Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=SI0H_7wdf7o&t=4s
  3. Фразеологізми про навчання, освіту та шкільне життя: Відео. – Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=nYuCTW_xB3c

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *