Урок 63. Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів

Урок 63. Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів.

Українська мова.   10-А клас

15. 01. 2024.

Матеріали до уроку

 1. Вивчити наданий матеріал. Порівняйте дві групи сполучень слів. Подумайте, які з них можна безкінечно поширювати, а які — ні. Зробіть висновки.Зразок. Смачні груші — смачні великі груші, смачні великі червонобокі груші; груші на вербі (щось неможливе).
   
  Бити м’яч Бити байдики
  Полатати костюм Полатати боки
  Брати картоплю Брати бика за рога
  Шовком шитий Ликом шитий
  Легкий туман Легкий хліб
  Смачний горіх Твердий горіх

  2. Поміркуйте, чим відрізняється фразеологізм від вільного словосполучення? Порівняйте свої відповіді, розглянувши подані нижче «Основні ознаки фразеологізмів».

  Основні ознаки фразеологізмів

  1. Цілісність значення, яке постає внаслідок десемантизації окремих слів-складників, метафоризації, переосмислення вільного словосполучення.

  2. Фразеологічна відтворюваність.

  3. Відносна постійність компонентного складу і структури.

  4. Експресивність, яка особливо відчутна при порівнянні фразеологізму зі словом.

  5. Неможливість уставити в середину виразу якесь слово.

  6. Часткова невмотивованість значення.

  7. Дослівна неперекладність іншими мовами.

  ВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

  Фразеологічні єдності — це такі стійкі мовні вирази, загальне значення яких пов’язане зі словами, що входять до складу цих виразів, тобто воно більшою чи меншою мірою вмотивоване значенням складових частин кожного вислову.

  Наприклад, вираз ні пари з уст означає «мовчати», «не говорити». Його значення зв’язане зі значенням іменників уста та пара, бо коли з уст не виходить пара, вони стулені, тобто перебувають у тому стані, який необхідний для того, щоб людина не говорила, мовчала.

  Наприклад: біла ворона; прикусити язика.

  Фразеологічні зрощення — це такі сполучення слів, які складають неподільну цілісність і значення яких у сучасній мові не можна пов’язати з тими словами, що входять до фразеологізму, тобто значення фразеологізму не вмотивоване значенням його складників.

  Наприклад, вираз дати гарбуза означає відмову дівчини тому, хто до неї сватається, хоч такий зміст зовсім не витікає з лексичного значення слів, які входять до цього виразу.

  Наприклад: дуба врізати; пекти раків.

  Фразеологічні сполучення — це такі стійкі мовні звороти, які характеризуються певною самостійністю складових частин. Одне слово у фразеологічному сполученні становить його ядро, а решта від нього залежить, характеризує. Центральне слово фразеологічно обумовлене й не може бути замінене іншим; ті ж слова, які його характеризують, допускають взаємозаміну: порушитипитання, порушити справу; зло бере, радість бере.

   

  Наприклад: брати участь; покласти край.

  Фразеологічні вирази — це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються із слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові. Це приказки, прислів’я та крилаті вислови.

  Наприклад: 1. Серце — не камінь. 2. Як дбаєш, так і маєш (Народна творчість). 3. Інші часи — інші пісні (Н. Буало).

  3. Опрацюйте теоретичний матеріал на сторінці 110 (підручник).

  4.  Пояснити значення фразеологізмів (письмово, зошит).

  Лебедина пісня; вовк в овечій шкірі; крокодилові сльози; тягти кота за хвіст; мокра курка.

  5. Переглянути відео.

  ПІДСУМКИ УРОКУ

  Дайте відповіді на питання.

  Що вивчає фразеологія?

  Які фразеологізми називають фразеологічними зрощеннями? Наведіть приклади.

  Які фразеологізми називають фразеологічними сполученнями? Наведіть приклади.

  Які фразеологічні одиниці називають фразеологічними висловами? Наведіть приклади.

  Які фразеологізми належать до фразеологічних єдностей? Наведіть приклади.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

  Вправа 293 (усно),  297 (письмово в зошит).  

  Вивчити правила С. 110 (підручник).

  Завантажити на свою сторінку в Нuman як класну, так і домашню роботу.

  Джерела 

  1. Караман С. О. та інші. Українська мова (Профільний рівень): Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.  – Х.: Вид-во “Ранок”, 2018.- 274с.
  2. Основні групи фразеологізмів. Українська мова. 10 клас: Відео. – Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=TyM9ulI1wFI&t=1s
  3. Фразеологізми: Зображення. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8&sca_esv=598048361&tbm=isch&sxsrf=ACQVn08wQHuUun0nxBnNHX192tsR1wF-hg:1705126169745&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjsgJT92dmDAxUuRvEDHUONDtMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=593&dpr=1.5 

   

   
   
   
   

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *