Урок 138. Складні, складноскороченні слова, способи їх творення та написання

Урок 138. Складні, складноскороченні слова, способи їх творення та написання

Українська  мова  11-А клас

31. 05. 2022.

Матеріали до уроку

1. Прочитати, повторити правила правопису складних та складноскорочених слів.

І. Складні слова зі сполучними голосними звуками О, Е (Є)
• Коли перша частина складного слова — основа прикметника твердої групи, то сполучним звуком є ОважкОатлет; якщо ж перша частина такого слова — основа прикметника м’якої групи, то перед о пишемо ь: давнЬОруський.
• Коли перша частина складного слова — основа іменника, числівника або займенника, то сполучним звуком буває:
? О — після твердого приголосногозокрема й шиплячоговодОзабір, дощОмір.
? Е — після м’якого приголосного (неподовженого): бурЕлом.
Є — після й та м’якого подовженого приголосногокраЄзнавство.
Роль сполучного звука у складних словах виконує також останній голосний першого невідмінюваного іменника чи першої незмінної основи іншомовного походження, переважно о, аавтОвокзалголосний, яким закінчується перше словозокрема и, е, а, овсюдИх?д, морЕпродукти, півторАметровий, стОріччя.
Складні слова без сполучного голосного звукакрайнебо, південь, міськрада.
ІІ. Усі складноскорочені слова пишемо разом:
 • складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від нихСвятвечір, мультфільм;
• слова з іншомовними компонентами на голосний та приголосний: авіа-, авто-, вело- тощо;
 

Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з дефісомпан-Євр?па, пс?вдо-Ф?уст.

• слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, гіпер-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш.

Пишемо через дефіс:

• слова, утворені повторенням того самого дієслова, що виражають інтенсивну дію:писав-писав;прикметника чи прислівника, що передають високий ступінь вияву ознакибілий-білий, багато-багато;
• складні слова, утворені внаслідок поєднання слів синонімів:зроду-віку;
 слів-антонімів:більш-менш;
• близьких за значенням слів, що передають єдине поняттяхліб-сіль (їжа); 
Зверни увагу!

Два однакових іменники або числівники, один з яких має форму називного відмінка, а другий — орудного, пишемо окремо:

кінець кінцем, честь честю, чин чином, одним одна.

• складні слова, що означають приблизністьдень-другий;

• проміжні сторони світу: північно-східний;

Зверни увагу!
Складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу пишуться разом: Північнокримський канал.

• складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука (між ними можна поставити і), відтінки кольорів, смакфізико-математичний, кисло-солодкий, зелено-синій.

Зверни увагу!
Але разом пишуться жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий.
Джерело: https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/6/slovotvir-orfografiia-41276/pravopis-skladnikh-ta-skladnoskorochenikh-sliv-41611

2. Переглянути відео.

Домашнє завдання. Скласти 4 тести до поданого вище матеріалу, вивчити правили правопису складних та складноскорочених слів. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *