Урок 62. Тире у складному реченні

Урок 62/122. Тире у складному реченні.

11– А клас 27. 04. 2022. (Урок 122)

11-Б клас 25. 04. 2022.

Українська  мова

Матеріал для вивчення

  1. Переглянути відео та подані нижче правила, створити схему або конспект на тему “Тире у складному реченні”.

У складному реченні тире ставимо в таких позиціях.

  1. Між частинами безсполучникового складного й рідше складносурядного і складнопідрядного речень для вираження часових, причиново- та умовно-наслідкових, допустових і т. ін. відношень позначуваних ними подій або станів, швидкої або несподіваної зміни подій: Як тільки займеться десь небо — з другого боку встає  зараз  червоний  туман  і  розгортає  крила (М. Коцюбинський).

 

  1. Між частинами безсполучникового складного та складносурядного речень, зміст яких різко протиставляється або зіставляєтьсяНе козак вклонявся королеві — король схиляв голову перед козаком! (П. Загребельний).

 

  1. Між частинами безсполучникового складного речення, зміст яких порівнюється:

Подивилась ясно — заспівали скрипки (П. Тичина).

4.  Між частинами безсполучникового складного речення, коли зміст другої частини завершує, підсумовує, узагальнює зміст першої (друга частина починається звичайно вказівними словами цетотакцейтакийось хтоось що і под.): Все для людини і завжди з людиною — цей заповіт Максим Рильський  проніс  крізь  бурю   і   сніг,   крізь   усе   своє   життя (М. Стельмах).

5. Між частинами складнопідрядного речення, коли підрядна частина ставиться перед головною з метою виразнішого змістового й, відповідно, інтонаційного її виділення, особливо в реченнях з кількома підрядними, коли в головній частині узагальнюється зміст попередніх підрядних:

Ой, хто в лузі, — озовися,
Ой, хто в полі, — одкликнися! (Я. Щоголів).

Читати повністю: https://dyskurs.net/pravyla-vzhyvannia-tyre-v-skladnomu-rechenni/

2. Усно. Укажіть речення, де правильно вжито тире.

А На все впливає мови чистота – зір глибшає, і кращають уста, стає точнішим слух…

Б Немає щастя вічного – немає, є вічний бій за щастя для усіх.
В Потім впали сніги – вдарила люта зима.

Г Не кожному щастя в руки йде – від багатьох воно втікає.

3. Письмово. Ураховуючи типи смислового зв’язку між частинами, зазначеними в дужках, доповнити речення так, щоб утворилися безсполучникові складні речення, поставити відповідні розділові знаки.
Мова наша є таємницею… (доповнення). Дивуєшся дорогоцінності мови нашої… (пояснення). Простежимо коріння української мови… (умова). Людина створила мову… (протиставлення). Святі слова (рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа) тримають нас на світі… (причина). Отже, найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова… (причина).

Домашнє завдання. Опрацювати тему “Тире у складному реченні”. Виконати письмові завдання, подані вище, зробити фото, завантажити на свою сторінку в Сlassroom.

За підручником О. Авраменка. Українська мова, 11 клас с. 140-141.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *