Урок 54. Морфологічна норма

10-А, 10 -Б класи

Урок 54.  Морфологічна норма.

Українська мова.

Завдання на період карантину .

02.04.2020.

Матеріал для вивчення

Частини мови – це лексико-граматичні класи слів, в основу виділення яких покладено морфологічний (наявність/відсутність парадигми відмінювання), синтаксичний (поєднуваність з іншими словами та синтаксична роль) і лексико-семантичний (лексичне та граматичне значення) принципи.

І. Самостійні (мають лексичне значення – відповідають на питання; синтаксичну роль – виступають членами речення):

  1. іменник

  2. прикметник

  3. займенник

  4. дієслово (особливі форми – дієприкметник і дієприслівник)

  5. числівник

  6. прислівник

ІІ. Службові (виконують допоміжну функцію):

  1. прийменник (уточнює значення іменних частин мови)

  2. частка (є засобом творення граматичних форм та слів)

  3. сполучник (служить засобом зв’язку членів речення чи їх частин)

ІІІ. Вигук (має значення, оскільки виражають емоції, але воно не є сталим)

Кожна частина має свій набір граматичних категорій

 

Відеоматеріали до теми:

Домашнє завдання.

Вивчити правила стор. 152-153. Вправа 1 стор. 152 (усно), Вправи 3 стор. 153 (письмово). Опрацювавши  поданий матеріал, винисати з художньої літератури 2 речення, де слово “що” буде зайтенником та сполучником

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *