Урок 131. Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня оповідання «Арслан киз»

Урок 131. Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня оповідання «Арслан киз».

Оповідання «Арслан-киз» («Дівчина-левиця»)

  1. Опрацюйте теоретичний матеріал, запишіть відомості про історичну основу твору.

Історична основа твору. В оповіданні Ісмаїла Гаспринського немає точної вказівки на конкретних історичних осіб, тому цей літературний твір можна вважати умовно історичним (історико-художнім). У його основу лягли події уйгурсько- дунганського повстання 1864-1877 рр., власне, спроба корінних народів Джунгарії й Східного Туркестану (уйгурів, дунганів), які сповідували іслам, визволитися з-під колоніального гніту китайської династії Цін, яка у 1750-х рр. XVIII ст. завоювала сусідні землі.

Образ Гульджемал. Головна героїня твору – дочка Іззазет-аги з міста-оазиса Уч-Турфана1. Її ім’я в перекладі з тюркських мов означає «прекрасна квітка». Мусульманська дівчина у творі Ісмаїла Гаспринського справді наділена дивовижною красою. Ага – це військовий офіцерський титул і водночас ознака приналежності до вищої касти, рівної у Європі дворянству. Саме Іззазет-ага – найавторитетніша людина в місті Уч-Турфан, і на ньому лежить відповідальність за долю всіх жителів. Отже, Гульджемал походила зі знатного роду, мала відомого батька.

1 Уч-Турфан – це місто нині належить до території, що підвладна Китаю.

Формування характеру дочки Іззазет-аги відбувалося під безпосереднім контролем розумного батька й прочитаних Гульджемал книг. Дівчина прекрасно знає Коран, розуміє, що в час загрози існуванню народу «немає жінок і чоловіків, а є тільки бійці». Водночас Гульджемал володіє зброєю, не боїться порушити споконвічні правила й навіть обрізати собі волосся чи перевдягтися в чоловічий одяг. Емансипаційна поведінка дівчини – це не демонстративна спроба довести чоловікам, що Гульджемал нічим не гірша від юнаків, а розумне залучення на свій бік насамперед жінок. Нарада в жіночій лазні добре продумана дівчиною-левицею, адже для початку бунту в Кашгарі була потрібна не сила, а високий емоційний сплеск, гарячий порив до волі:

«Мусульманки були вкрай зворушені почутим. І, розлючені, заходилися клясти Таштімур-бека до сьомого коліна… Врешті, Арслан-киз, організувавши військовий жіночий загін… скочила на кам’яний мур і постала перед юрбою чоловіків: “Гей, мусульмани, юнак із Уч-Турфана, що просив у вас допомоги, це я. донька Іззазета- аги Гульджемал. Ось ці жінки готові піти зі мною на ворога й захищати вас”».

В уяві читачів героїня оповідання І. Гаспринського «Дівчина-левиця» асоціюється з усесвітньо відомою французькою патріоткою Жанною д’Арк.

Авторитет і неймовірний успіх відомих світові жінок завжди полягав не лише в їхній мужності, кмітливості, готовності до самопожертви заради рідного народу. Німецький філософ і психолог Фрідріх Ніцше недаремно наголошував, що там, де жінка береться за зброю, щось негаразд із чоловіками. Поруч із дівами-во- йовницями чоловіки намагаються саме таку ситуацію негайно виправити власними подвигами, подвоєними героїзмом і відвагою.

2. Дайте усні відповіді на запитання.

3. Перегляньте та опрацюйте презентацію: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-guldzemal-docuv-izzeta-aga-z-ucturfana-golovna-geroina-tvoru-musulmanskij-analog-francuzkoi-narodnoi-geroini-zanni-dark-455861.html

4. Напишіть характеристику образу Гульджемал.

Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал, поданий на сайті. 

Запишіть відомості про історичну основу твору.

Напишіть характеристику образу Гульджемал.

Джерела

  1. Борзенко О.І. Українська література (Профільний рівень): підручник для 10 класу закладів середньої освіти. Х.: Вид-во “Ранок”, 2018. – 240с.
  2. Сосновець Н. В. Гульджемал дочув Іззета-ага з Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк: презентація. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-guldzemal-docuv-izzeta-aga-z-ucturfana-golovna-geroina-tvoru-musulmanskij-analog-francuzkoi-narodnoi-geroini-zanni-dark-455861.html

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *