Урок 114. Лексикологія

Урок 114. Лексикологія.

Українська мова.   6 клас

 

Матеріал до уроку

Повторіть!

Визначення Лексика (від гр. lexis – слово) – словниковий склад мови, сукупність усіх слів, що вживаються в мові. Лексикою також називають окремі шари або групи слів, сукупність слів, які вживаються письменником у його творах.

Лексикологія вивчає словниковий склад мови.

Синоніми – це слова, близькі або тотожні за значенням, які різняться між собою відтінками значення чи стилістичним забарвленням або обома ознаками одночасно: шлях, дорога, путь, тракт, траса.

Синоніми завжди співвідносяться з одним поняттям. Тому синонімами є слова, які з погляду морфології належать до однієї частини мови. Синонімами можуть бути: іменники (праця, труд; барва, колір, масть), прикметники (рідний, близький, кровний, отчий, любий), дієслова (назвати, найменувати, наректи, прозвати, відрекомендувати. представити), прислівники (поверхово, неглибоко, неґрунтовно), прийменники (біля, коло, поблизу, недалеко від, обіч).

Антоніми  – це слова з протилежним значенням: Біла ніч скінчилась. Починався чорний день. Бути антонімами можуть бути в першу чергу ті слова, що мають якісні, кількісні, часові, просторові значення. Антоніми належать до однієї частини мови. Не можуть бути антонімами:

Омоніми  – слова, що мають однаковий звуковий склад, але відмінні, цілком самостійні за своїм значенням: топити – піч, когось.

Паронімами  називаються слова, утворені від одного й того ж кореня за допомогою різних афіксів і вживані в лексичній системі мови з різними значеннями. Це слова близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням: везти – вести, талан – талант.

Діалектизми – слова або вирази, властиві мові якогось району, області і незрозумілі в інших місцевостях країни. В художній літературі вони виступають в якості лише матеріалу стилізації і створення мови відповідних персонажів. Діалектизмами письменники (особливо в мові героїв) підкреслюють територіальне походження персонажів, їх характери, індивідуальні особливості, освіту, розвиток, гумор, дотепність, душевний настрій у момент зображення тощо: рискаль (лопата, заступ), оскарб (мотика для обробки каміння), тертиця (дошка), пироги (вареники).

Виконайте завдання.

Вправа 1, параграф 105, сторінка 206 (усно).

Вправа 3, параграф 105, сторінка 206 (письмово).

Домашнє завдання.

Повторити матеріал з  теми «Лексика й фразеологія».

Вправа 7, параграф 105, сторінка 207 (письмово).

Джерела

  1. Авраменко О.,Тищенко З. Українська мова: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Грамота, 2023, – 226 с.
  2. Лексикологія: Відео. – режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=I78V6uI_Jkc

2 коментарі до “Урок 114. Лексикологія”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *