Урок 127. Основні чергування звуків

Урок 127. Основні чергування звуків.

Українська мова.   11-А клас

10. 05. 2022.

Матеріали до уроку

  1. Переглянути відео та таблицю, виписати найпоширеніші випадки чергування голосних звуків.

2. Написати конспект (за відео або таблицею). 
Звуки, що чергуються Приклади
[о], [е] з [і] коні – кінь, колесо – коліс

ПРИМІТКА, [о], [е] вимовляємо у відкритих складах, а [і] – у закритих

[о] – [а] схопити – хапати, гонити – ганяти ПРИМІТКА. [а] в корені дієслова вимовляємо перед суфіксом -а- ( я )
Звуки, що чергуються Приклади
[е] – [І] [е] – [и] пекти — випікати, стерти – стирати

ПРИМІТКА, [і] або [и] в корені дієслова вимовляємо перед суфіксами -а- ( я ), -ува-

[о], [е] 3 нулем звука садок – садка, вітер – вітру ПРИМІТКА, [о] та [е] випадають
[е] – [о] четверо – чотири, женити жонатий ПРИМІТКА. Чергування відбувається після шиплячих [ж], [ш], [ч]

Зверніть увагу.  Чергуються звуки, а не букви.

 

2. Усно. Знайти слова, у яких відбувається чергування голосних, пояснити причини чергування.

1. Тиха вода береги ломить. 2. Осінь підганяє, зима не жде. 3.     Не кажи гоп, поки не перескочиш. 4. Хто два зайці гонить, той жодного не зловить. 5. Колос повний до землі гнеться, а пустий угору дереться. 6. Дівка заплетена, а хата не метена. 7. Кинь ячмінь в болото — убере тебе в золото. 8. Гей, звідкіль ти при летіла, ластівочко мила? 9. Хто знання має, той і мур зламає. 10. Зробив справу — віднеси, п’ять нових захопи. її. Хто батьківщину любить, того і батьківщина береже.

4. Завдання (письмово).

Випишіть спочатку слова, у яких на місці пропуску слід вставити букву и, а потім – у яких слід вставити букву і. Обґрунтуйте орфограму. За потреби скористайтеся словником.

Ч..тати, веч..рній, ч..пляти, ключ..к, щ..лина, ч..сло, шк…льний, щ..пці, щ..чка, щ..т, легк..сть, ж..ття, ш..сть, ш..ти, х..ст, переш..птуватися, х..тати, х..жак, щ..льний, ч..сленний, ч..стота.

Домашнє завдання. Вивчити написаний конспект. Виконати письмові завдання, подані вище, зробити фото, завантажити на свою сторінку в Сlassroom.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *