Урок 125. Розділові знаки при звертанні, вставних словах, словосполученнях і реченнях

Урок 125. Розділові знаки при звертанні, вставних словах, словосполученнях і реченнях.

8 – А клас   11. 05. 2022.

Українська  мова

Матеріал для вивчення

1.Переглянути відео та таблицю, скласти по 2 речення зі звертаннями та вставними словами, які стоять на початку, в середині та в кінці речення на тему “Природа”.

Запам’ятати!

1. Вставні слова і словосполучення виділяються комами. У ніч Різдвяну батько, згадавши, очевидно, молодість свою, дитинство усе своє, одним словом, життя, попросив матір заспівати йому колядок (О. Довженко).

2. Два вставні слова відділяються одне від одного комою. Правда, може , я сам-таки в цьому й винен… (О. Гончар).

3. Комою не відокремлюються вставні слова, що стоять на початку або в кінці відокремленого звороту (вони виділяються комами разом із усім зворотом). Дятли вечеряли, видно наїдаючись на зиму. Дятли вечеряли, наїдаючись на зиму видно. Але: Дятли вечеряли, наїдаючись, видно, на зиму.

4. Вставні слова відділяються комами від усіх попередніх сполучників, крім а. За певних обставин електрони здатні залишати свої атоми чи, навпаки, «приєднуватися» до інших (підручник). І вернеться наша воля, а може, ще й слава… (Ю. Федькович). Для будівництва потрібні додаткові матеріали, а крім того, ще й обладнання.

Після сполучника а кома ставиться тільки тоді, коли перед ним стоїть слово з часткою не. Барвисті ліси на схилах обабіч дороги не тільки не гасли під скісним промінням вечірнього сонця, а, навпаки,розжеврювались ще яскравіше, ніж удень (О. Гончар).

5. Тире при вставних словах уживається:

а) при пропуску слова в повторюваному словосполученні. Вибір лексики в діалогах залежить, з одного боку, від індивідуальних навичок мовця, а з другого — від лексичних та інших особливостей співрозмовника (підручник);

б) як додатковий знак після коми у складному реченні, щоб показати, до якої частини відносяться вставні слова. Тайна дрож пронимае народи, — мабуть, благодатная хвиля надходить (І. Франко).

6. Невеликі за розміром вставні речення виділяються комами. Учитель Станьчик, або, як ми його звеличували, «пан професор», був людиною суворою і завжди заклопотаною справами... (Д. Бедзик).

2. Усно. Знайдіть у реченні вставні слова та словосполучення, поясніть до якої з груп вони належать.

Мері, безперечно, догадувалася, чого я червонію при ній, замовкаю, стою, як поплутаний. Це її цікавило і, певно, якоюсь мірою тішило дівоче самолюбство. (Б. Антоненко-Давидович) В цьому, напевно, правда пташина. (Л. Костенко) Ця картина, на мою думку, найкраща. (О. Гончар) Електричну лампочку винайшов (весь світ про це знає) учений Томас Едісон. (Із журналу) На голубім небі — небо буває навесні цілком інше, як в інших порах року,— блищали зорі. (М. Петрушевич.)

3. Запишіть речення. Поставте розділові знаки. Визначте вставні речення, обґрунтуйте їхню роль.

А через півмісяця сталося те зранку після короткого бою на станцію зі степу прийшли італійці. Дівчина зойкнула хустка випала, розіслалася по землі і звелася навколішки. Климко став навколішки, припав до води холодна та добра! тоді вмився і втерся галстуком од матроски. (Гр. Тютюнник) Тим часом дозвілля а цього добра в Ярини було чимало вкупі з допитливим розумом напрямили дівчину на книжку. (М. Коцюбинський) А блискавка як блисконе, як вдарить поблизу своїм списом у жита бігаємо потім дивитись, шукати слід блискавки… (О. Гончар) І що то вже за мати була! Між матірка- ми навдивовижу мати! (О. Стороженко)

Домашнє завдання. Вивчити  правила, подані вище, (за підручником с. 194-195 ). Виконати письмові завдання, запропоновані вище, зробити фото й завантажити на свою сторінку в Сlassroom.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *