Урок 41. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Урок 41. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.

Українська мова. 7 клас.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Матеріал для вивчення

Повторіть!

Переказ – це сприйняття й  відтворення змісту висловлювання, складання тексту за готовим матеріалом.

Основним критерієм, що визначає цінність переказу, є повнота відтворення висловлювання. Саме на цій основі розрізняють докладні, стислі, вибіркові, творчі перекази.

    Підготувати вибірковий переказ тексту – це детально переказати одну частину, мікротему тексту.

  Щоб правильно виконати це завдання, потрібно звернутись до пам’ятки.

Пам’ятка
 «Як готуватися до вибіркового переказу  тексту наукового стилю»

1.  Уважно прослухайте або прочитайте текст.

2.  Визначте тему й основну думку тексту.

3.  Поясніть, чому текст має саме таку назву.

4.  Визначте мікротеми тексту.

5.  Запишіть тематичні речення, кожне з яких буде пунктом плану.

6.  Продумайте композицію переказу, тип мовлення (розповідь, опис, роздум) чи поєднання цих типів.

7.  Випишіть слова-терміни.

8.  Доберіть слова та речення для зв’язку частин тексту.

9.  Складіть план переказу.

     Текст – це не набір речень, розміщених хаотично. Складається він з кількох речень, об’єднаних темою, основною думкою і граматично.

Стилі мовлення

       Стиль – манера письма, спосіб викладення думок.    

офіційно – діловий
публіцистичний
художній
науковий
розмовний

2. Письмово. Визначте, до якого стилю належить кожен із уривків тексту.

1.                            А.                   Оголошення

Шановні мешканці села Дмухівці!  Завтра,              12 квітня, о 14:00 відбудуться збори на тему: «Збережімо красу нашого лісу!»

Сільський голова

2.         Б. «Оберігаючи рідкісні рослини, ти бережеш не тільки красу свого краю, хоч і це дуже важливо. Ти бережеш скарб, якому ціни немає. Тож не буде нічого ймовірного, коли в майбутньому саме ти станеш тим ученим, який відкриє досі не знані лікувальні властивості цих рослин і поверне здоров’я тисячам і тисячам людей…»  Є. Шмургун
3.    В.                  Птиці зелені                            

                     у пізню пору                                         

                     спати злетілись                               

                     на свіжий поруб…                         

(Уривок із поезії Ліни Костенко «Папороть»)                                                                                      

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Г. – Ти що, подруго, не знаєш, що підсніжники  на межі зникнення?

 – Я про це не думаю. Вони так прикрашають інтер’єр моєї кімнати.

 – Так. Через тиждень…викинеш. Та земля збідніє…

 

Д. Тюльпан – багаторічна світлолюбна рослина заввишки 10 – 40 см. Із цибулиною, що оточена бурими або чорними оболонками. Стебло з 2 – 3 прикореневими листками та квіткою на верхівці. Квітки поодинокі, великі, різноколірні з віночкоподібною тричленною оцвітиною.

ІV. Підготовка до роботи над усним вибірковим переказом.

 

         Науковий стиль вживається в:
Підручниках, наукових  дослідженнях
Статтях, усних наукових виступах, монографіях, звітах
Фахових журналах, рецензіях
Ознаки наукового стилю
 

Об’єктивність

 

Узагальненість

 

 

Точність

 

 

Логічність

 

Однозначність

Мовні засоби наукового стилю
Складні речення, наявні однорідні члени, речення мають прямий порядок слів
Широке вживання прикметників, дієслів здебільшого недоконаного виду 1-шої особи множини для позначення дій автора та 3-тьої особи для позначення дій предметів, явищ, понять
Слова суфіксального і префіксального способів творення, складноскорочені слова
Терміни і поняття, сталі словосполучення, що становлять одне поняття, слова у прямому значенні
Синтаксичні

 

Морфологічніні
Лексичні
Словотвірні

3. Прочитайте текст.

Лілія лісова

Лілія лісова – гарна декоративна рослина, що трапляється в Українських Карпатах, Закарпатті, Передкарпатті, Розточчі, Опіллі, Поліссі,  Лісостепу.

        Це багаторічна трав’яниста рослина заввишки 50-150 см. Росте в широколистих та мішаних лісах, здебільшого на галявинах, узліссях, у чагарниках. Цибулина черепичаста. Стебло зелене, іноді з червонуватими цятками, знизу і під суцвіттям – безлисте. Листки еліптично-ланцетні, гострі, з короткошорстким краєм. Квітки повислі, на довгих квітконіжках, ясно-пурпурові, з фіолетовими плямами, ароматні, зібрані у негусту китицю. Цвіте у червні-липні. Квітує рано. Плодоносить у серпні. Плід – шестигранна коробочка з гострими ребрами. Розмножується насінням.

Лілія лісова має багато народних назв: маслянка, масляночка, сарана, саранка. Всі вона вказують на те, що лілія – їстівна рослина. Народи, що населяють Сибір, їли її цибулини вареними як кашу, печеними, як картоплю, або сирими. Якути висушували цибулини, перемелювали на борошно й пекли хліб. В Україні лілію називають лісовою, бо колись чимало її росло в наших лісах. У давні часи цибулини згодовували коровам, щоб молоко було жирнішим. У народній медицині рослину використовують для гоєння ран, листя – під час опіків, цибулини – якщо болять зуби.  Із цибулин отримують фарбу. Хоча запах у квітів неприємний – та їх використовують як декоративну рослину з часів середньовіччя.

   Популяції виду нечисленні, ряд місцезнаходжень, особливо біля населених пунктів, перебуває у загрозливому стані. Зрідка трапляється в усіх лісових масивах заповідника «Медобори» як поодинокими екземплярами, так і невеликими популяціями. Зникає внаслідок вирубування лісів, осушувальних робіт, унаслідок зривання на букети та викопування цибулин.

         Занесена до Червоної книги України. Охороняється у заповідниках Карпатському та «Розточчя», Карпатському національному природному парку, ряді заказників і пам’яток природи.

249 слів

 4. Визначте й запишіть тему та головну думку тексту. 

 • Словникова робота
  • Вид – нижча одиниця в системі класифікації тваринного та рослинного світу, що об’єднує тварин або рослини, які мають однакові ознаки, і входить до складу вищої одиниці – роду.
  • Популяція – сукупність особин одного виду тваринних чи рослинних організмів, поширена в певній місцевості.
  • Заповідник – територія або архітектурна споруда, яка перебуває під охороною держави (з метою збереження тваринного та рослинного світу, всього природного комплексу чи пам’яток старовини тощо).
  • Заказник – територія, виділена зі спільного користування з метою збереження, відтворення та відновлення окремих чи декількох компонентів природи та підтримання загальної екологічної рівноваги. || Місце тимчасової заборони полювання.

5. Складіть і запишіть складний план тексту «Лілія лісова». 

Складний план готового тексту – це детальний план змісту твору з розподілом на зачин (вступ), основну частину і кінцівку (висновок), причому основна частина поділяється на підрозділи.

6. Усне вибіркове переказування тексту (2-3 учні).

Переказати текст “Лілія лісова”, вибираючи моменти, де змальовується лілія.

7. Підсумок.

 • Що нового ви дізнались із цього тексту наукового стилю?
 • Яку мікротему вам найбільше хочеться переказати? Чому?
 • До чого спонукає текст?
 • В яких галузях життя вживається науковий стиль?

Домашнє завдання

 1. Визначте й запишіть тему та головну думку тексту. Складіть і запишіть складний план тексту «Лілія лісова». 
 2. Підготувати усний вибірковий переказ наукового стилю з елементами роздуму за складним планом («Лілія лісова»). Переказати текст “Лілія лісова”, вибираючи моменти, де змальовується лілія.

Джерела

1. Глазова О.П. Українська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2016. – 272с.

2. Лілія лісова: Зображення.  – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&sca_esv=598312327&tbm=isch&sxsrf=ACQVn0_MqYCz-vw7QlKrYlUtgKxIFdEpMg:1705216612278&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjphsLzqtyDAxXjR_EDHVuaBg8Q_AUoAXoECAMQAw&biw=1280&bih=593&dpr=1.5

Фалінська У. В. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму за складним планом: Конспект уроку. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-movi-na-temu-usniy-vibirkoviy-perekaz-tekstu-naukovogo-stilyu-z-elementami-rozdumu-za-skladnim-planom-372941.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *