Учням

“Чим більше знаєш, тим більше можеш.”

Е. Абу

5 клас

Урок 67. Анна Багряна. «Маленька Ляпутета»

Урок 54. Володимир Винниченко. Життя та творчість. Оповідання «Федько- халамидник».

Уро 75. Узагальнення вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Урок 50. Основні правила переносу

Урок 41. Позначення звуків мовлення на письмі

Урок 40. Алфавіт

Урок 17. Народна казка «Яйце-райце»

Урок 36. Підготовка до контрольного переказу

Урок 32. Правопис значущих частин слова

Урок 15. Побутові та фантастичні казки. Народна казка «Мудра дівчина»

Урок 31. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі з використанням слів, що надають емоційного забарвлення й виразності

Урок 30. Суфікс

Урок 29. Написання префіксів пре-, при-, прі-

Урок 28. Префікс

Урок 26. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

Урок 14. Складання власних творів із використанням метафор

Урок 25. Основа слова. Закінчення. Змінні й незмінні слова

Урок 13. Засоби художньої виразності в загадках, прислів’ях, приказках

Урок 23. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія».

Урок 20. Пароніми

Урок 19. Омоніми

Урок 10. Зміст і форма загадок. Віршовані загадки Л. Глібова

Урок 16. Синоніми

Урок 15. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

Урок 14. Однозначні й багатозначні слова

Урок 13. Лексичне значення слова

Урок 8. «Про запорожців», «Як Сірко переміг татар»

Урок 5. Народні перекази. «Прийом у запорожців»

Урок 8. Слово як компонент речення

Урок 7. Особливості будови опису предмета

Урок 3. Легенди «Берегиня», «Неопалима купина»

Урок 4. Текст. Заголовок тексту

Урок 3. Види мовленнєвої діяльності

Урок 1. Види мистецтва. Художня література як мистецтво слова. Образне слово – першоелемент літератури

Урок 61. Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!»

Урок 106. Речення з однорідними членами

Урок 59. Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…»

Урок 58. Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати…»

Урок 103. Прямий та зворотний порядок слів

Урок 102. Речення поширені та непоширені

Урок 101. Розбір речень за членами речення

Урок 56. Тарас Шевченко. Життя та творчість

Урок 100. Другорядні члени речення

Урок 99. Другорядні члени речення

Урок 121. Підсумковий урок. Повторення та узагальнення вивченого за рік.

Урок 120. Повторення та узагальнення вивченого за ІІ семестр

Твори для читання на літо (6 клас)

Урок 40. Література рідного краю. Поезії Олександра Олеся

Урок 117. Повторення вивченого в І семестрі

Урок 67. Позакласне читання. Оксана Сенатович «Малий Віз»

Урок 114. Синтаксис і пунктуація

Урок 66. Узагальнення й повторення вивченого за темою

Урок 112. Фонетика й графіка

Урок 65. Микола Вінграновський. Гуманізм повісті М. Вінграновського «Сіроманець»

Урок 108. Складання текстів з прямою мовою та діалогами в мовленні

Урок 107. Вживання речень з прямою мовою та діалогами в мовленні.

Урок 104. РМ. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

Урок 38. Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», “Дощ”

Урок 119. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

Урок 115. Виділення вставних слів на письмі комами

Урок 113. Вставні слова та сполучення слів

Позакласне читання. Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки».

Євген Гуцало. Сім’я дикої качки

Урок 111. Розділові знаки при звертанні 

Урок 110. Звертання. Непоширені й поширені звертання

Урок 108. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Урок 107. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

Урок 63. Євген Гуцало. Оповідання «Лось»

Урок 89. Повторення вивченого матеріалу

Урок 35. Павло Тичина. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Урок 88. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами роздуму

Твори для читання на літо

Література для додаткового читання

6 клас

Твори для читання на літо (7 клас)

Урок 67. Науково-художня та науково-популярна література як різновид дитячої пізнавальної літератури

Урок 61. Байка Леоніда Глібова «Жаба і Віл». Побудова байки

Урок 115. Використання займенників для зв’язку речень у тексті

Урок 114. Наголошування займенників

Урок 59. Леонід Глібов – визначний український байкар, поет. Байка «Щука»

Урок 112. Правопис заперечних займенників

Урок 111. Написання разом і з дефісом неозначених займенників

Урок 110. Уживання займенника ви

Урок 109. Типові помилки у вживанні займенників

Урок 107. Відмінювання займенників

Урок 106. Приставний н у формах особових і вказівних займенників

Урок 56. Життя та творчість Павла Глазового. Гумореска «Еволюція»

Урок 55. Співомовка С. Руданського «Торбин брат»

Урок 106. Написання твору розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів

Урок 105. Особливості визначення розряду займенників його, її, їх

Урок 104. Розряди займенників за значенням

Урок 103. Займенник як частина мови

Урок 101. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

Урок 100. Узгодження кількісних числівників з іменниками

Урок 98. Відмінювання та написання порядкових числівників

Урок 97. Відмінювання збірних числівників

Урок 96. Відмінювання дробових числівників

Урок 95. Відмінювання числівників на позначення цілих чисел

Урок 48. Зірка Мензатюк. «Ангел Золоте Волосся»

Урок 92. Розряди кількісних числівників

Урок 90. Написання прізвищ прикметникової форми

Урок 89. Написання складних прикметників

Урок 46. Характеристика героїв повісті Лесі Ворониної «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9»

Урок 87. Написання -н- і -нн- у прикметниках

Урок 86. Написання не з прикметниками

Урок 85. Правопис прикметникових суфіксів

Урок 83. Творення прикметників

Урок 82. Відмінювання прикметників

Урок 80. Повні і короткі форми прикметників

Урок 79. Творення ступенів порівняння якісних прикметників

Урок 78. Ступені порівняння якісних прикметників

Урок 40. Аналіз повісті Ярослава Стельмаха «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Урок 75. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

Урок 74. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок 20. Краса рідного слова, пісні. Влучність і образність української мови у передачі відчуття та розуміння світу у його багатоманітних проявах

Урок 39. Ярослав Стельмах. Повість «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Урок 73. Правопис складних іменників

Урок 71. Букви е, и, і в суфіксах іменників

Урок 68. Особливості написання іменників у кличному відмінку

Урок 36. Аналіз повісті Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»

Урок 67. Відмінювання іменників ІІІ відміни

Урок 66. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

Урок 35. Зміст повісті Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»

Урок 34. Всеволод Нестайко — відомий у світі український дитячий письменник. Повість «Тореадори з Васюківки»

Урок 28. ПЧ. Оповідання Бориса Грінченка «Екзамен», «Грицько»

Урок 53. Відмінювання іменників ІІ відміни

Урок 52. Відмінювання іменників І відміни

Урок 15. Почуття та відтворення краси моїм народом. Орнаментики глиняних виробів, фресок та мозаїк Софії Київської, книжних мініатюр як бачення світу українцями

Урок 50. Поділ іменників на відміни й групи

Урок 49. Відмінки іменників

Урок 48. Число іменників

Урок 14. Почуття та відтворення краси моїм народом. Символіка української вишивки та писанки

Урок 46. Велика буква та лапки у власних назвах

Урок 37. Правопис складних слів разом і через дефіс

Урок 10. Вічні цінності моєї родини та роду. Я спадкоємець та продовжувач родових традицій

Урок 19. Родинні мотиві у вірші Станіслава Чернілевського «Забула внучка в баби черевички…»

Урок 18. Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…». Двоскладові стопи

Урок 34. Похідні і непохідні слова. Твірне слово.

Урок 17. ПЧ. Поезії Ігоря Калинця

Урок 29. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Урок 17. Леся Українка « Тиша морська»

Урок 15. Неповторний світ дитинства в поезіях Лесі Українки «Мрії», «Як дитиною, бувало…»

Урок 20. Пароніми

Урок 17. Діалектні слова

Урок 5. Українська мова – головний чинник існування української національної особистості

Урок 21. М’який знак та апостроф в іншомовних словах

Урок 19. Лексична помилка

Урок 1. Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство у часопросторі

Урок 9. Основні орфограми та пунктограми

Урок 4. «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Засівна»

Урок 7. Складне речення

Урок 118. Послідовність розбору займенника

Урок 69. Повторення правил на правопис складних випадків іменників

Урок 66. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

Урок 65. Особливості творення іменників

Урок 64. Написання не з іменниками

Урок 35. Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя и поезіях «Підкова», «Гном у буфеті»

Урок 63. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

Урок 62. Незмінювані іменники

Урок 61. Відмінювання іменників ІV відміни.

Урок 47. Рід іменників. Іменники спільного роду

Урок 46. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі

Урок 45. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники

Урок 44. Іменник як частина мови

Урок. Володимир Винниченко. Аналіз оповідання «Федько-халамидник»

Урок 21. Володимир Винниченко. Зміст оповідання «Федько-халамидник»

Урок 43. Загальна характеристика частин мови

Урок 42. Написання слів з пів

Урок 41. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

Урок 39. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами        -ськ-, -цьк-, -зьк-

Урок 38. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

Урок 19. Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників у повісті В. Рутківського «Джури козака Швайки»

Урок 37. Контрольний вибірковий переказ

Урок 36. Усний переказ  художнього тексту

Урок 35. Перехід слів із однієї частини мови в іншу

Урок 34. Основні способи словотворення

Урок 18. Незвичайні здібності козаків-характерників у повісті В. Рутківського «Джури козака Швайки»

Урок 33. Змінювання і творення слів. Твірне слово

Урок 17. Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»)

Урок 32. Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до різних жанрів

Урок 31. Складання текстів із використанням фразеологізмів

Урок 16. Поема Т. Г. Шевченка “Тарасова ніч”

Урок 15. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення історичного минулого «Іван Підкова»

Урок 26. Фразеологіз­ми в ролі членів речення

Урок 25.  Джерела україн­ських фразеологізмів

Урок 24. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

Урок 14. Тарас Шевченко. Пісня “Думка” (“Тече вода в синє море…”)

Урок 22. Складання плану роботи

Урок 13. Микола Вороний. “Євшан-зілля”

Урок 21. Офіційно-ділова лексика

Урок 20. Просторічні слова

Урок 21. Професійні слова й терміни

Урок 11. Стрілецькі пісні

Урок 17. Особливості опису приміщення

Урок 16. Групи слів за вживанням

Урок 10. Виразне читання напам’ять . Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею та інші твори

Урок 9. Пісні літературного походження

Урок 14. Докладний усний переказ тексту художнього стилю

Урок 13. Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені  слова

Урок 7. Народні колискові пісні: “Ой ти, коте, коточок”, “Ой ну, люлі, дитя, спать”

Урок 11. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення

Урок 10. Складання діалогів на запропоновану тематику

Урок 9. Правопис префіксів, суфіксів

Урок 7. Пряма мова, діалог

Урок 3. Пісні зимового циклу

Урок 7. Звертання, вставні слова та сполучення слів

Урок 5. Жниварські пісні

Урок 6.  Відоме і нове в реченнях

Урок 5. Пісні літнього циклу: русальні та купальські

Урок 3. Словосполучення і речення. Головні члени речення

Урок 2. РМ. № 1. Види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування

Урок 2. Календарно-обрядові пісні. Виразне читання веснянок: “Ой весна, весна — днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “А в кривого танця”

Твори для читання на літо (7 клас)

Урок 117. Морфологія й орфографія

Урок 108. Повторення вивченого матеріалу (українська література)

Урок 116. Словотвір й орфографія

Урок 115. Лексика й фразеологія

Урок 114. Лексикологія

Урок 107. ПЧ. Співомовки Степана Руданського: «Окуляри» та інші

Урок 113. Вказівні й означальні займенники. Послідовність розбору займенника

Урок 38. Література рідного краю. Поезії та поеми Олександра Олеся

Урок 110. Присвійні займенники

Урок 108. Питальні й відносні займенники

Урок 103. Іронічно-пародійна, спрямованість творів Павла Глазового – «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала»

7 клас

Урок 75. Література рідного краю №4. Творчість Олександра Олеся

Урок 74. Аналіз поезій Андрія Малишка «Чому, сказати, й сам не знаю…», «Вчителька».

Урок 76. Узагальнення й систематизація вивченого  про частини мови, їх правопис

Урок 75. Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

Урок 73. Правопис часток. Не і ні з різними частинами мови

Урок 72. Андрій Малишко – відомий український поет. «Пісня про рушник»

Урок 72. Правопис часток. Не і ні з різними частинами мови

Урок 70. Аналіз повісті Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»

Урок 71. Частка як службова частина мови

Урок 58. Олександр Гаврош. Повість про пригоди українського силача «Неймовірні пригоди Івана Сили»

Урок 69. Написання сполучників разом та окремо

Урок 68. Види сполучників за будовою, походженням

Урок 56. Олег Ольжич. Поезія «Господь багатий нас благословив»

Урок 67. Види прийменників за будовою. Правопис прийменників

Урок 65. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника

Урок 63. Не і ні з прислівниками

Урок 62. Літери –н- та –нн- у прислівниках

Урок 51. Марина Павленко. Відомості про автора. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

Урок 61. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.

Урок 60. Правопис прислівників

Урок 49. Громадянські, патріотичні мотиви, піднесений пафос в поезіях «Ти знаєш, що ти — людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…»

Урок 59. Ступені порівняння прислівників

Урок 48. Василь Симоненко — «лицар на білому коні» в українській літературі. Поезія «Лебеді материнства»

Урок 58. Способи творення прислівників

Урок 47. Ідея глибокого духовного наповнення людини — її «крилатості», що проявляється індивідуально в поезії «Крила»

Урок 57. Розряди прислівників

Урок 46. Поезія «Чайка на крижині»

Урок 56. Прислівник, значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок 54. Не з дієприслівниками. Розбір дієприслівника як частини мови

Урок 44. Ліна Костенко. Уявне, фантастичне і реальне в її поезії «Дощ полив…»

Урок 53. Творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду

Урок 52. Вид і час дієприслівників

Урок 51. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику

Урок 42. Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)»

Урок 50. Дієприслівниковий зворот

Урок 40. Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб».

Урок 49. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок 46. Не з дієприкметниками

Урок 45. -Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження

Урок 36. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних в повісті Г. Тютюнника «Климко»

Урок 44. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

Урок 43. Безособові дієслівні форми на -но, -то

Урок 42. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Урок 41. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Урок 35. Зміст повісті Г. Тютюнника «Климко»

Урок 34. Григір Тютюнник. Тема воєнного лихоліття в повісті «Климко». Автобіографічна основа твору

Урок 35. РМ. Твір-опис виконання дій на основі власних спостережень у художньому стилі

Урок 28. Література рідного краю. Творчість Леоніда Талалая

Урок 34. Відмінювання дієприкметників

Урок 26. Єдність світу природи і світу дитячої душі, звичаї, традиції українців в повісті Михайлика Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять…»

Урок 32. Ділові папери. Розписка

Урок 31. Дієприкметниковий зворот

Урок 24. Автобіографічна повість про дитинство Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять…»

Урок 30. Дієприкметник як особлива форма дієслова

Урок 23. Михайло Стельмах. Коротко про митця. Повість «Гуси-лебеді летять…»

Урок 28. Способи творення дієслів

Урок 22. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті А.Чайковського «За сестрою»

Урок 27. Розбір дієслова як частини мови

Урок 20. Андрій Чайковський . Короткі відомості з біографії автора. Зміст твору «За сестрою».

Урок 26. Творення дієслів умовного і наказового способів

Урок 25. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

Урок 24. Майбутній час. Зміна дієслів у майбутньому часі.

Урок 18. ПЧ №1. Т. Г. Шевченко. «Чигрине, Чигрине…» та інші твори поета.

Урок 17. Т. Г. Шевченко. «Як умру, то поховайте…» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання

Урок 22. Письмовий переказ розповідного тексту про виконання дій (у художньому стилі)

Урок 21. Дієслова I та II дієвідмін

Урок 16. Тарас Шевченко. Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності в баладі «Тополя»

Урок 20. Минулий час. Зміни дієслів у минулому часі

Урок 18. Теперішній час. Зміни дієслів у теперішньому часі

Урок 15. Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета.. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»)

Урок 18. Контрольний переказ (докладний) розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

Урок 13. Патріотичний мотив. Художні образи. Роль художніх засобів у творі

Урок 18. Дієслова перехідні та неперехідні

Урок 17. Особливості будови тексту з описом зовнішності людини та виконання дій

Урок 16. Доконаний і недоконаний вид дієслова

Урок 11. Іван Франко. «Захар Беркут». Аналіз твору

Урок 15. Не з дієсловами

Урок 13. Особові форми дієслова

Урок 12. Форми дієслова. Неозначена форма (інфінітив)

Урок 9. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок 6. Література рідного краю. Катерина Перелісна «Три правди»

Урок 5. Коломийки як вид усної народної творчості. Побудова, ритм коломийок

Урок 5. Частини мови. Повторення

Урок 4. Суспільно-побутові пісні «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Урок 72. Твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи

Урок 71. Усний докладний переказ твору розповідного характеру в художньому стилі про виконання автором улюбленої справи

Урок 58. Олена Теліга. Українські національні герої, лицарі в поезіях “Сучасники”, “Радість”

Урок 70. Сполучник як частина мови

Урок 68. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника

Урок 67. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

Урок 56. Любов Пономаренко. “Гер переможений” – загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності

Урок 54. Добро і зло в повісті-казці Марини Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

Урок 65. И та і в кінці прислівників

Олекса Стороженко

Урок 43. Безособові дієслівні форми на -но, -то

Урок 41. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Урок 40. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

Перехідні та неперехідні дієслова

Урок 17. Часи дієслів

Критерії оцінювання твору

Іван Франко

Твори для читання на літо (7 клас)

Література для додаткового читання

8 клас

Урок 138. Відокремлені уточнювальні члени речення

Урок 137. Відокремлені додатки

Література для читання на літо

Урок 70. Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, , дуель і перше побачення

Урок 69. Аналіз повісті Валентина Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

Урок 130. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення

Урок 66. Юрій Винничук. Повість-казка «Місце для дракона»

Урок 126. Особливості використання вставних слів, словосполучень і речень

Урок 125. Розділові знаки при звертанні, вставних словах, словосполученнях і реченнях

Урок 122. Вставні слова, словосполучення, речення

Урок 121. Розділові знаки при звертанні

Урок 64. Володимир Дрозд. Оповідання «Білий кінь Шептало»

Урок 118. Способи вираження звертання. Інтонація речень із звертанням

Урок 61. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк у повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути»

Урок 115. Розділові знаки при однорідних членах речення

Урок 60. Ніна Бічуя. Повість «Шпага Славка Беркути»

Урок 113. Повторення вивченого матеріалу. Речення з однорідними членами

Урок 112. РМ. Повторення вивченого матеріалу: другорядні члени речення

Урок 58. Видатний український кінорежисер і письменник Олександр Довженко

Урок 111. РМ. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

Твори для читання на літо (8 клас)

Позакласне читання.

Література для додаткового читання

10 клас

Урок 43. Література рідного краю №2. Оповідання Бориса Грінченка про дітей («Украла», «Сестриця Галя»)

Урок 34. Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність його літературної та театральної діяльності

Урок 20. Класифікація голосних та приголосних.

Урок 17. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка

Урок 135. Складні випадки вживання апострофа

Урок 131. Складні випадки вживання м’якого знака

Урок 120. Симфонія П. Тичини «Сковорода». Сковординівська барокова традиція в українській літературі. Жарове новаторство

Урок 119. Поема П. Тичини “Сковорода”

Урок 115. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Зміни звуків в особових формах дієслова. Безособові дієслова

Урок 113. Написання числівників і відчислівникових слів

Урок 57. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети в поезії Лесі Українки «Мріє, не зрадь». Зображення повені людських почуттів у вірші Лесі Українки «Стояла я і слухала весну…»

Урок 104. Відмінювання прикметників

Урок 92. «Людина» О. Кобилянської – перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації

Урок 79. Образ Івана Дідуха в новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Урок 76. Експресіонізм — літературно-мистецький напрям в українській літературі

Урок 36. Світ людини у зв’язку зі світом природи в повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фольклорне тло твору

Урок 69. Поетика імпресіонізму у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Урок 70. Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова

Урок 67. Жанрова особливість «Intermezzo»: новела з ознаками «поезії в прозі»

Урок 67. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

Урок 65. Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури

Урок 65. «Intermezzo» – яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського

Урок 63. Риси модернізму у літературі. Імпресіонізм в українській літературі

Урок 32. Основні риси українського прозового модернізму. М.М.Коцюбинський. Життя та творчість. Гуманізм світогляду.

Урок 63. Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів

Урок 31. Орфографія. Ненаголошені голосні е та и

Урок 43. Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі»)

Урок 28. Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові.

Урок 28. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

Особливості композиції роману П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Панас Мирний

Тарас Шевченко

Твори для читання на літо (11 клас)

Урок 70. Урок-підсумок

Урок 137. РМ. Жанри розмовного мовлення

Урок 133. ПЧ. Ольга Кобилянська. Повість «Царівна»

Урок 136. Дискусійне мовлення. Дебати як форма дискусії

Урок 67. Література рідного краю. Поетична творчість Олександра Олеся.

Урок 135. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання

Урок 67. РМ. Мистецтво відповідати на запитання

Урок 66. Символізм драматичного етюда «По дорозі в казку» О.Олеся. Проблема вождя і маси

Урок 131. Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня оповідання «Арслан киз»

Урок 134. Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток

Урок 68. РМ. Полемічні прийоми

Урок 130. Історичне оповідання Ісмаїла Гаспринського «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу

Урок 129. Ісмаїл Гаспринський. Життєвий і творчий шлях

Урок 130. Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом

Урок 127 Література рідного краю. Поезії Олександра Олеся «Чари ночі»

Урок 65. РМ. Теза, аргументи й докази

Урок 125. Історичні факти і художній вимисел у трилогії Б. Лепкого. Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини в трилогії Б. Лепкого

Урок 128. Ступені порівняння означальних прислівників

Урок 124. Трилогія Б. Лепкого про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж»

Урок 127. Прислівник як частина мови

Урок 125. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичні, морфологічні ознаки, особливості їх творення

Урок 63. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) )

Урок 62. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії М. Вороного «Блакитна Панна». Багатогранна діяльність Миколи Вороного

Урок 119. Контрольний твір

Урок 123. Творення і правопис дієприкметників

Урок 116. Глибина почуттів ліричного героя у поезії П. Тичини «О панно Інно…»

Урок 120. Стан дієслова. Перехідні і неперехідні дієслова. Зворотні дієслова

Урок 61. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі, дійсністю і мрією в драмі «Лісова пісня» Лесі Українки

Уроу 60. Закінчення іменників чоловічого роду родового відмінка (-а (-я) , -у (-ю) ).

Урок 114. Збірка «Сонячні кларнети» -подія європейського масштабу

Урок 117. Види дієслів. Способи дієслів, їх творення

Урок 60. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа твору.

Урок 60. Особливості кличного відмінка

Урок 111. Відмінювання та написання числівників

Урок 111. Філософський зміст, проблематика новели В. Винниченка «Момент»

Урок 57.  Іменник. Число іменників.

Урок 56.  Іменник. Рід іменників

Урок 109. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок 56. Збірка поезій «На крилах пісень». Поезії «Contra spem spero»

Урок 55.  Леся Українка. Життя та творчість. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

Урок 105. «Касандра» Лесі Українки – новаторство в жанрі драматичної поеми.

Урок 104. Художні особливості драми-феєрії. «Лісова пісня» в інших мистецтвах (музика, хореографія, кіно).

Урок 107. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників

Урок 106. Займенник як частини мови.

Урок 104. Відмінювання прикметників

Урок 54. Морфологічна норма

Урок 103. Творення відносних і присвійних прикметників.

Урок 111. Контрольне есе

Урок 59. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна і філософська  основа твору

Леся Українка

Урок 101. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

Урок 52. Написання не, ні з різними частинами мови.

Урок 100. Алегоричність образів поезій Лесі Українки «Contra spem spero». 

Урок 51. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх.

Урок 100. Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції.

Урок 52. Образ Панни з новели В.Винниченка «Момент» – втілення ідеї вічної жіночності, краси.

Урок 107. Життя і творчість, громадянська і політична діяльність Володимира Винниченка. Прозові і драматичні твори. Мала проза: збірка «Краса і сила»

Ольга Кобилянська

Михайло Коцюбинський

Іван Франко

Твори для читання на літо

Література для додаткового читання

11 клас

Урок 143.Юрій Андрухович. «Астролог», «Пісня мандрівного спудея», «Козак Ямайка»

Урок 142. Василь Герасим’юк. «Аркан» – філософський верлібр про призначення чоловіка в житті, про чоловічу дружбу

Урок 141. Ігор Римарук. «Обнови» – типова постмодерна стилістика й поетика вірша

НМТ- 2022

Урок 139. Література масова та елітарна. Постмодернізм

Урок 135. Складні випадки вживання апострофа

Урок 136. Постмодернізм і література сьогодення

Урок 134. Валерій Шевчук. «Дім на горі» – роман-балада про любов

Урок 131. Складні випадки вживання м’якого знака

Урок 132. Роман Іваничук. «Мальви» – історичний роман про зраду і яничарство

Урок 130. Василь Земляк «Лебедина зграя» як зразок «химерної прози»

Урок 128. Олесь Гончар “Модри Камень”

Урок 128. Чергування приголосних звуків

Урок 127. Олесь Гончар «Собор» – проблемно-філософський роман

Урок 126. Подвоєння, подовження

Урок 125. Асимілятивні, дисимілятивні процеси

Урок 124. Упевненість у своєму виборі в поезії В. Стуса «Як добре те, що смерті не боюсь я..»

Урок 123. В. Стус. «Господи, гніву пречистого…»

Урок 62. Іван Драч. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості

Урок 62. Тире у складному реченні

Урок 120. Пісні Марусі Чурай

Урок 61. Двокрапка у складному реченні

Урок 118. Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

Урок 117. Ліна Костенко. «Моя любове, я перед тобою» – роздум про збереження особистості у вирі розбурханих почуттів ліричної героїні

Урок 118. Складносурядне речення

Урок 117. Складне речення

Урок 116. Тире між підметом і присудком у простому реченні

Урок 60. Василь Симоненко – «витязь молодої української поезії»).. «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Урок 60. Кома та крапка з комою в складному реченні

Урок 116. Ліна Костенко. Творчий шлях. «Страшні слова, коли вони мовчать…»

Урок 114. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»

Урок 114. Просте ускладнене речення

Урок 7. Євген Плужник. «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок…»

Урок 118. Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників

Урок 116. Повторення вивченого матеріалу. О. Довженко “Зачарована Десна”

Урок 138. Складні, складноскороченні слова, способи їх творення та написання

Урок 140. Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (на шляху до нового відродження)

Урок 115. Повторення вивченого матеріалу. Олександр Довженко. “Зачарована Десна”

Урок 111. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова

Урок 70. Стилістична роль неологізмів та застарілої лексики

Урок 111. Повторення вивченого матеріалу. Ю. Яновський. “Майстер корабля”

Урок 122. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»

Урок 109. Офіційно-діловий стиль. Написання резюме

Урок 119. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини в романі Ліни Костенко “Маруся Чурай”

Урок 108. Офіційно-діловий стиль. Написання характеристики

Урок 68.Стилістичні особливості слів іншомовного походження

Урок 107. Аналіз роману “Майстер корабля” Юрія Яновського

Урок 135. Ервін Умеров.Життєвий і творчий шлях кримськотатарського письменника як відображення історії народу

Урок 66. Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів

Урок 68. Інтимна, пейзажна і філософська лірика Ліни Костенко: «Доля», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…»

Урок 131. Павло Загребельний «Роксолана» – масштабний історичний роман про часи XV-XVI ст.

Урок 130. Складні випадки наголошення слів

Урок 127. Основні чергування звуків

Ліна Костенко

Урок 63. Микола Вінграновський. «Цю жінку я люблю»

Микола Вороний

Олександр Олесь

Урок 123. Пряма і непряма мова

Урок 69. Період

Урок 36. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

Урок 36. Проблема свободи й боротьби за своє визволення у романі Івана Багряного «Тигролови». Жанрові особливості

Урок 68. Іван драч. «Балада роду» зі збірки «Балади буднів» – поєднання філософічних роздумів про загальнолюдські цінності із картинами буденними

Урок 61. Дмитро Павличко. Вірш «Два кольори», який став народною піснею

Урок 119. Складнопідрядні речення і синонімічні звороти

Урок 65. Епістолярний етикет – невід’ємна складова української мовленнєвої культури. Електронне листування

Урок 62. «Шістдесятництво» як феномен українського опозиційного руху

Урок 63. Особливості структури та семантики сполучникових і безсполучникових, багатокомпонентних речень

Урок 139. Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за. Вживання похідних сполучників

Урок 33. Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники

Урок 46. «Патетична соната» М. Куліша – драматична опозиція високої мрії і потворної дійсності

Урок 42. Микола Куліш. Трагізм життя і творчий злет М. Куліша. «Мина Мазайло»

Урок 29. Життєвий і творчий шлях митця. Роль Миколи Хвильового у літературному і суспільному житті 1920-х років.

Урок 27. РМ. № 14. Добір аргументів. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами

Основні віхи життєвого і творчого шляху Віктора Домонтовича (Петрова).

Євген Маланюк

Юрій Яновський

Євген Маланюк. «Один вечір» – взірець інтимної лірики

Богдан-Ігор Антонич

Осип Турянський

Твори для читання на літо (11 клас)

Твори для читання на літо

Література для додаткового читання